Sodium Thiosulphate

Xuất xứ Trung Quốc, bao 25kg.

Hóa chất nông nghiệp dùng để kích thích ra hoa, trổ bông, ra tược đồng loạt trên lúa và các loại cây ăn trái giúp hoa vươn dài, khỏe mạnh, tăng mật độ bông trên chùm và số chùm trên cây.

Hoá chất công nghiệp trong ngành dệt nhuộm để giảm hàm lượng lưu huỳnh trong thuốc nhuộm, tăng độ ăn màu và làm đều màu vải, len, tẩy sạch thuốc nhuộm dư, tẩy trắng lụa…

Dùng để sản xuất các loại nhựa chống cháy, lưu hoá máy gia tốc, đánh bóng bạc.

sodium thiosulhate

 

Sản phẩm khác