Natri Sunfat (Na2SO4-Muối)

Natri Sunfat (Na2SO4-Muối)

     Natri sunfat ở dưới dạng bột màu trắng

ứng dụng phổ biến của natri sunfat:

  • Sử dụng để sản xuất xà phòng và chất tẩy rửa
  • Sử dụng để sản xuất các hàng dệt may
  • Sử dụng trong sản xuất giấy và bột giấy
  • Sử dụng trong sản xuất thủy tinh

Sản phẩm khác