NAOH 99% – XÚT VẢY 99%

  1. Natri hydroxittinh khiết là chất rắn có màu trắng ở dạng viên, vảy hoặc hạt hoặc ở dạng dung dịch bão hòa 50%

Ứng dụng: 

Natri hidroxit có nhiều ứng dụng rộng rãi trong đời sống và công nghiệp.

Nó được dùng trong:

– Sản xuất xà phòng, chất tẩy, bột giặt

– Sản xuất tơ nhân tạo

– Sản xuất giấy

– Sản xuất nhôm (làm sạch quặng nhôm trước khi sản xuất)

– Chế biến dầu mỏ và nhiều ngành công nghiệp hóa chất khác.
NAOH 99. NAOH99

Sản phẩm khác