Muối giả vàng

IMMITATION GOLD

Công thức hóa học : CuCN; Zn(CN)2; NaCN

Số CAS:544-92-3 & 557-21-1 &143-33-9

Chỉ tiêu kỹ thuật : >99.9%

Hàm lượng : 24% CuCN; 11% Zn(CN)2; 50% NaCN

Quy cách đóng gói : 15kg/thùng

Sản xuất tại : Hàn Quốc

Trạng thái vật lý: Dạng rắn

Màu sắc: màu trắng

Điểm nóng chảy (0C): 8000C

Độ hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn trong nước

Độ PH:  ở dạng dung dịch mang tính kiềm mạnh

Khối lượng riêng (kg/m3): 2,6

Dùng để trong công đoạn mạ giả vàng 14 k, có màu giả vàng cho các ngành may mặc, túi sách…

Chỉ tiêu kỹ thuật : >99.9%

Hàm lượng : 24% CuCN; 11% Zn(CN)2; 50% NaCN

Độ hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn trong nước

Độ PH:  ở dạng dung dịch mang tính kiềm mạnh

Ứng dụng : Dùng để mạ giả vàng 14 k, có màu giả vàng cho các ngành may mặc, túi sách…

z4134293279454_e4798514c6bd3a5a75e65e4bdfbdf31e

Sản phẩm khác