Giấy Bóng Kiếng

Giấy Bóng Kiếng

Giấy Bóng Kiếng

Màu : Trắng, Vàng

Kích thước  : 800 x 1200mm

Cân nặng : 12kg

Đơn vị tính : Gram

Ứng dụng : gói kẹo, bao bì, hộp bánh….

image (1)image (2)image (3)image (4)

Sản phẩm khác