Chlorine 70% Cá Heo

Ứng dụng:
+ Xử lý nước đầu vụ tôm
+ Diệt khuẩn ao tôm, dập dịch
+ Xử lý nước hồ bơi
+ Sát khuẩn công nghiệp

cá heo 50

chlorin cá heo

Sản phẩm khác