BKC 80%

BKC 80%

BENZALKONIUM CHLORIDE  – BKC 80% , khuy : 200kg.

có dạng lỏng, màu trắng hoặc trắng vàng, tan trong nước, có công thức hóa học C21H38NCl.

Ứng dụng : làm chất khử trùng tốt để xử lý nước trong khi nuôi tôm, tăng cường tính diệt khuẩn, tiêu độc, diệt bớt tảo trong ao nuôi.

BKC TQ

Sản phẩm khác