ANHYDRIDE MALEIC

ANHYDRIDE MALEIC

  1. Cảm quan: dạng thỏi màu trắng

Ứng dụng :Sản xuất nhựa polyester unsaturated

Sản xuất nhựa alkyd

Hóa chất dùng trong nông nghiệp

Chất hồ giấy

Sản xuất chất rắn cho sơn latex và keo dán

Chất hóa dẻo…

Maleic Anhydride là nguyên liệu dùng trong sản xuất nhựa alkyd loại phthalic, nhựa polyester không bảo hòa, sơn phủ bề mặt, phụ gia dầu bôi trơn, chất hóa dẻo, copolymer, chất nông hóa.
ANHYDRIDE MALEIC1 ANHYDRIDE MALEIC2

Sản phẩm khác