Ammonium Bifluoride (NH4HF2)

Ammonium Bifluoride (NH4HF2)

Ngoại quan: tinh thể màu trắng
Đóng gói: 25kg/ bao
Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:
– Các bifluoride amoni kết quả được chuyển đổi sang bifluoride natri, nhiệt phân hủy để phát hành HF.
– Hóa chất ngành xi mạ
– Ăn mòn, làm mờ gươg kính
– Được dùng để phá cáu cặn nồi hơi.

NH4HF2 ammonium bifluorideNH4HF2. ammonium bifluoride

 

Sản phẩm khác