Acid Stearic

SA 1838, 1860 indonesia

Axit Stearic là thành phần để làm đèn cầy, xà bông, chất dẻo phần bổ sung trong chế độ ăn kiêng, dầu tùng lam và mỹ phẩm và để làm mềm cao su.

Axit Stearic được sử dụng làm cứng xà bông, đặc biệt là xà bông làm từ dầu thực vật.

z4133798261637_432b693c627ca986fe376015c1a27bcaz4133798268006_52765d98a16a785d9987ed536d6f4477

Sản phẩm khác