Acid Stearic

Acid Stearic

stearic indo.

Axit Stearic là thành phần để làm đèn cầy, xà bông, chất dẻo phần bổ sung trong chế độ ăn kiêng, dầu tùng lam và mỹ phẩm và để làm mềm cao su.

Axit Stearic được sử dụng làm cứng xà bông, đặc biệt là xà bông làm từ dầu thực vật.

Sản phẩm khác